لطفا صبر کنید...

Category: دسته‌بندی نشده

ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18 درخصوص «وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، براری اجرا ابلاغ می شود ….

ادامه مطلب

ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 هیأت محترم وزیران

 به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 هیأت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره 1330 مورخ 1399/08/01 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب ماده 34 آن مقرر گردیده…

ادامه مطلب

ابلاغ فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1399 موضوع تصویب نامه شماره 118646/ت57915هـ مورخ 1399/10/17 هیات وزیران

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 118646/ت57915هـ مورخ 1399/10/17 هیات وزیران منضم به فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1399، جهت اجرا ابلاغ می شود. با توجه به حکم مقرر در بند 3 مصوبه یاد شده، کلیه طرح هایی که در شهرستان های موضوع فهرست پیوست مصوبه مزبور از ابتدای سال 1399…

ادامه مطلب

معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده

با عنایت به تعریفی که در بند( الف) ماده (1) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره 132808 مورخ 1398/07/03 (که در تاریخ 1398/07/03 به امضای وزرای کشور و صمت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده) از ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر شده است: «کلیه اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات برخط…

ادامه مطلب

ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07

 به پیوست تصویردادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 جهت اجرا ابلاغ  می گردد. بنابراین جزء 3 بند (ب) بخشنامه مذکور به شرح ذیل خواهد بود : در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با…

ادامه مطلب

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیم­گیری و اجرایی سازمان

با سلام و احترام، پیرو نامه شماره 200/14721/ص مورخ 1399/08/28 موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیم­ گیری و اجرایی سازمان متبوع به پیوست اصلاحیه دستورالعمل ذکر شده جهت استحضار و بهره ­برداری لازم ابلاغ می­گردد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی   برای اطلاع بیشتر، میتوانبد از مشاوره تخصصی کادر مجرب موسسه حسابداری پارس…

ادامه مطلب

ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویر آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 121347/ت55520هـ مورخ 1399/10/23 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست)، به شرح ذیل جهت اجراء، ارسال می شود: ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- سازمان:…

ادامه مطلب

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم

با توجه به ابهامات طرح شذه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اعلام می شود: با توجه به قسمت اخیر بند (ذ) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر«…و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر…

ادامه مطلب

الزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معاملاتی سال 1399 معادل 10 درصد میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاری

نظر به ابهامات و سوالات طرح شده درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و تعیین ارزش­های معاملاتی سال 1399 املاک، به آگاهی می‌رساند: 1)وفق مقررات ماده مذکور، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در…

ادامه مطلب

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های شماره 210/99/78 مورخ 1399/10/27 و شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/1/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه در بند(3)ضوابط اجرایی یاد شده عبارت «و وجوهی که به حساب موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در…

ادامه مطلب