لطفا صبر کنید...

Category: دسته‌بندی نشده

ارسال دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-18-مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 210-18 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 از تاریخ تصویب، جهت اجراء ارسال می شود.   محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی پارس محاسب ارائه دهنده خدمات حسابداری در شهریار،شهرقدس،ملارد،سیمین دشت،گلگون،رباط کریم و غرب استان تهران آدرس موسسه حسابداری پارس محاسب: اندیشه، بین فاز…

ادامه مطلب

اجرای مقررات مواد 218 و 259 قانون مالیات های مستقیم

به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی و در راستای اجرای حکم ماده 259 قانون مالیات های مستقیم و مقررات بند (الف) ماده 58 آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، موکدا یادآور می شود مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل…

ادامه مطلب

اعلام آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پرونده­های عملکرد سال 1394 مودیان صاحبان مشاغل

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی استان…… موضوع: اعلام آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پرونده­های عملکرد سال 1394  مودیان صاحبان مشاغل با سلام و احترام، نظر به اینکه به موجب مفاد ماده (281) الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم، مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه­های…

ادامه مطلب

بررسی و حصول اطمینان از قرار گیری کلیه مودیان منتخب در انباره حسابرسی به منظور انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های مالیات بر درآمد عملکرد 1398

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی … موضوع: بررسی و حصول اطمینان از قرار گیری کلیه مودیان منتخب در انباره حسابرسی به منظور انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های مالیات بر درآمد عملکرد 1398 با سلام و احترام،  همانگونه که استحضار دارید، سازمان متبوع در اجرای حکم مفاد تبصره ذیل ماده…

ادامه مطلب

ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07

به پیوست دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07) جهت اجراء، ابلاغ می شود: بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مودیان به عرضه کالا…

ادامه مطلب

سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران

پیرو بخشنامه شماره 210/98/105 مورخ 1398/12/28 موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی 201-42 مورخ 1398/12/13 شورای عالی مالیاتی و با عنایت به نامه شماره 62/7639 مورخ 1400/01/21 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، سود علی الحساب پرداختی و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار…

ادامه مطلب

بخشنامه: 230/5232/د

رئیس محترم امورمالیاتی شهر واستان تهران  مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ باسلام در اجرای بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، درخصوص رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال 1394 مقرر می‌دارد: 1-    تراکنش‌های بانکی سال 1394 با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از پنجاه…

ادامه مطلب

ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد

به پیوست تصویر نظریه شماره 34547/134544 مورخ 1399/11/20 معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح ذیل درخصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برای اجرا ابلاغ می­ گردد: ” با عنایت به مواد (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای…

ادامه مطلب

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400

 با توجه به مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره ?? قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می دارد: 1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تعیین می­شود. 2- نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و…

ادامه مطلب

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شرح زیر، جهت اجراء ابلاغ می شود: تبصره1: الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و…

ادامه مطلب