لطفا صبر کنید...

Category: اظهارنامه عملکرد 1401

ارسال تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید

ادارات کل امور مالیاتی با توجه به مفاد بند (2) تصویب نامه شماره 220573/ت60791هـ مورخ 1401/11/30 هیأت محترم وزیران مبنی بر ملغی شدن تصویب نامه شماره 167000/ت59990هـ مورخ 1401/09/12 ارسالی طی نامه شماره 200/68133/د مورخ 1401/10/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی…

ادامه مطلب

مالیات زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانه‌های مجلل با ارزش بیش از دویست میلیارد ریال و وظایف ادارات امور مالیاتی در این خصوص

اداره کل امور مالیاتی   بر اساس مفاد جزء 1 بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور زمین ­های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌ های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200,000,00,000) ریال باشد، مازاد بر…

ادامه مطلب

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد (6) و (8) دستورالعمل موضوع تبصره ‌2 بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به شماره 70313 مورخ 1401/04/14) موضوع بخشنامه شماره 200/1401/24 مورخ 1401/05/04 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور،…

ادامه مطلب

اظهارنامه عملکرد

تعریف اظهارنامه عملکرد اظهارنامه عملکرد نوعی اظهارنامه مالیاتی است در واقع اظهارنامه مالیاتی کارنامه یک سال مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است. که اشخاص حقیقی یا حقوقی بعد از اینکه کلیه مبالغ سود و زیان خود را در معاملات و رویداد های مالی محاسبه کردند این اظهارنامه را بر این اساس تهیه کرده و افراد…

ادامه مطلب