لطفا صبر کنید...

Category: TTMS

ارسال قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی   به پیوست «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 219726 مورخ…

ادامه مطلب

صورت معاملات فصلی

گزارش فصلی همه بنگاه‌های اقتصادی، طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیاتی باید گزارش خرید و فروش فصلی را در بازه زمانی تعین شده خود از طریق سامانه گزارش فصلی ارسال کنند. تمامی‌ گزارشات فصلی خرید و فروش، مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی که به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شوند؛ باید با یکدیگر یکسان بوده…

ادامه مطلب