لطفا صبر کنید...

آنچه باید درباره مالیات و پرداخت مالیات بدانیم

1- مالیات چیست ؟
مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود. برای اطلاعات بیشتر گزینه ادامه مطلب را زده و به طور کامل مطالعه نمایید.

به عبارت دیگر برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود، مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.

2- هدف از وصول مالیات چیست ؟
همانطور گه گفته شد هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد. عمده ترین این وظایف عبارتند از :

الف- حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تامین وسائل و تجهیزات دفاعی استقرار و اداره نیروهای نظامی و انتظامی.
ب- ایجاد و توسعه راه های ارتباطی و وسائل حمل و نقل.
ج- تامین بهداشت، آب، برق، مخابرات و سایر وسائل ارتباطی جمعی برای عموم.
د- تامین و ارائه آموزش در همه سطوح.
ه- تامین قوه قضائیه برای حل و فصل دعاوی و استقرار امنیت اجتماعی.
و- تامین احتیاجات عمومی افراد جامعه در یک سطح قابل قبول.
ز- تامین زیرساخت های اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینه های تولید و اشتغال و تعادل اقتصادی.
ک- تقویت روحیه تحقیق و تاسیس مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و حمایت و تشویق محققان.
ل- تامین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی.
م- تامین خدمات و حمایتهای مالی به منظور بر خورداری از تامین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری، پیری و از کار افتادگی و تامین خدمات درمانی و بهداشتی به صورت بیمه همگانی و فراهم آوردن موجبات داشتن مسکن متناسب با خانواده ها.

بنابراین ملاحظه می شود که دولت برای دستیابی به اهداف خود برای پاسخگویی به نیازهای جامعه که به برخی از آنها اشاره شد، نیازمند منابع مالی است. امروزه در کلیه کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تامین هزینه های دولت را مالیات می دانند. زیرا علاوه بر آنکه اتکا دولت را به منابع خدادادی مثل نفت که یک ثروت ملی و متعلق به نسل های آینده نیز هست، کم می کند. یک شور و اشتیاق ملی برای مشارکت در امور کشور در آحاد افراد جامعه ایجاد می نماید.

3- سهم هر کس از مالیات چگونه تعیین می شود ؟
یکی از اصول وضع مالیات، قدرت پرداخت افراد است یعنی کسانی که از درآمد و ثروت بیشتری برخوردارند باید مالیات بیشتری نیز بپردازند. زیرا این افراد از خدمات و امکانات و مواهب جامعه بیشتر استفاده می کنند و درآمد و ثروتی را که کسب می کنند مدیون امکانات و خدمات اجتماعی است که دولت ارائه می کند.

4- نرخ تصاعدی مالیات چیست ؟
برای نیل به عدالت مالیاتی برای وصول مالیات از درآمدهای بالاتر از نرخ های تصاعدی مالیات استفاده می شود و با افزایش سطح درآمد سالانه نرخ مالیاتی نیز افزایش می یابد. در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی) مصوب 27 بهمن 1380 ، نرخ مالیات بر درآمد در منابع مختلف به صورت تصاعدی و به شرح زیر است :

تا 30 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد.
تا 100.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 30.000.000 ریال به نرخ 20 درصد.
تا 250.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100.000.000 ریال به نرخ 25 درصد.
تا 1.000.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 250.000.000 ریال به نرخ 30درصد.
بالاتر از 1.000.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 35 درصد.

5- پایه مالیاتی چیست ؟
پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد. این قراین عبارتند از:
الف- خرید سالانه
ب- فروش سالانه
ج- درآمد ناویژه
د- میزان تولید در کارخانجات
ه- جمع وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می شود
و- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب

6- ضرایب مالیاتی چیست ؟
ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت درصد که حاصل آنها در پایه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.“جالب توجه آنکه بسیاری از شرکتهای طرف قرارداد دفتر حسابداری و مالیاتی پارس محاسب در شهرستان های ملارد، شهریار و کرج و شهرک های صنعتی صفادشت، دهک، شهریار و شهر قدس در سوالات خود این بند را مشکل داشتند.”

7- ضریب مالیاتی چگونه تعیین می شود ؟
برای تعیین جدول ضرایب هر سال، کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی و نماینده شورای مرکزی اصناف نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوطه درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل و به تفکیک تعیین می کند.توجه داشته باشید  اگر این مشکل برای شما پیش آمدمانند بسیاری از  شرکتهای طرف قرارداد گروه مالی و مالیاتی پارس محاسب در شهرستان های ملارد، شهریار و کرج و شهرک های صنعتی صفادشت، دهک، شهریار و شهر قدس این گروه  آماده ارائه مشاوره مالیاتی در خصوص نحوه انجام  مراحل کاهش جرائم ارزش افزوده  به مدیران می باشد. شما می توانید به آدرس ما در شهریار، اندیشه، بین فاز دو و سه راه مارلیک، ساختمان آرسام، طبقه سوم واحد 7 مراجعه و یا با شماره 02165542678 تماس بگیرند. تصمیمات این کمیسیون از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب تهیه و ابلاغ می شود.