لطفا صبر کنید...

Author: parsadmohaseb

ارسال تصویب نامه 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید

ادارات کل امور مالیاتی با توجه به مفاد بند (2) تصویب نامه شماره 220573/ت60791هـ مورخ 1401/11/30 هیأت محترم وزیران مبنی بر ملغی شدن تصویب نامه شماره 167000/ت59990هـ مورخ 1401/09/12 ارسالی طی نامه شماره 200/68133/د مورخ 1401/10/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی…

ادامه مطلب

مالیات زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانه‌های مجلل با ارزش بیش از دویست میلیارد ریال و وظایف ادارات امور مالیاتی در این خصوص

اداره کل امور مالیاتی   بر اساس مفاد جزء 1 بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور زمین ­های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌ های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200,000,00,000) ریال باشد، مازاد بر…

ادامه مطلب

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد (6) و (8) دستورالعمل موضوع تبصره ‌2 بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به شماره 70313 مورخ 1401/04/14) موضوع بخشنامه شماره 200/1401/24 مورخ 1401/05/04 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور،…

ادامه مطلب

اظهارنامه عملکرد

تعریف اظهارنامه عملکرد اظهارنامه عملکرد نوعی اظهارنامه مالیاتی است در واقع اظهارنامه مالیاتی کارنامه یک سال مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است. که اشخاص حقیقی یا حقوقی بعد از اینکه کلیه مبالغ سود و زیان خود را در معاملات و رویداد های مالی محاسبه کردند این اظهارنامه را بر این اساس تهیه کرده و افراد…

ادامه مطلب

تعریف قرائن مالیاتی   قرائن مالیاتی به اسناد و مدارکی میگویند که مودیان به سازمان امورمالیاتی ارائه می‌دهند. و مطابق ماده 152 قانون مالیات های مستقیم، بر اساس این اسناد مالیات بر درآمد مودیان تعیین می‌گردد.     شواهد و قرائنی که بازرسان امور مالیاتی از مودیان مطالبه می‌کنند شامل :   خرید سالانه فروش…

ادامه مطلب

نظارت دادستانی انتظامی مالیاتی بر فرآیندحسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1400

    ادارات کل امور مالیاتی… موضوع: نظارت دادستانی انتظامی مالیاتی بر فرآیندحسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1400 همانطور که مطلع هستید از جمله مطالبات و اهداف مهم سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر، بهبود کیفیت رسیدگی پرونده ­های مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات با اتکا به قوانین و مقررات و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی…

ادامه مطلب

حقوق و دستمزد سال 1402

نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال 1402  به شرح زیر میباشد :         طبق  لایحه بودجه 1402، افرادی که درآمد ماهانه آنها  کمتر از 10 میلیون تومان است، معاف از پرداخت مالیات  هستند.     نسبت به مازاد صد میلیون ریال ( 100,000,000 ) تا یکصد و چهل میلیون…

ادامه مطلب

الزام مودیان به استفاده از سامانه حقوق و دستمزد برای ارسال فهرست حقوق کارکنان

ادارات کل امور مالیاتی   با توجه به اطلاعات واصله، برخی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می نمایند که این امر…

ادامه مطلب

مفاهیم مهم و کاربردی حسابداری

مهمترین و کاربردی ترین مفاهیم حسابداری     انواع مالیات ها از جمله 1-مالیات عملکرد 2-مالیات تکلیفی 3-مالیات بر ارزش افزوده     انواع صورتهای مالی 1-ترازنامه 2-صورت سود و زیان 3-صورت سود و زیان انباشته 4–صورت سود و زیان جامع 5-صورت جریان وجوه نقد 6-یادداشتهای همراه صورتهای مالی     مفاهیم کلیدی حسابداری حقوق…

ادامه مطلب

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود: تبصره 1– نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی الف– سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری…

ادامه مطلب