لطفا صبر کنید...

Tag: سود بانک ملت،evat،evat.ir،salari،samt.tamin.ir

شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره 201-42 مورخ 1398/12/13 و با عنایت به مواد 6، 7، 9 و 10 آیین ­نامه فصل دوم و ماده 3 آیین­ نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا…

ادامه مطلب