لطفا صبر کنید...

Tag: سایر،دفتر مالیاتی گوهردشت،مالیات ایران

رفع ابهام در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات

نظر به ابهامات مطرح شده در مورد مالیات بر ارزش افزوده خدمات، مقرر می گردد: فروشندگان خدمت در ایران نسبت به کلیه خدماتی که در فهرست معافیت های ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و سایر احکام قانونی، ذکر نشده است مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود، لیکن علاوه بر…

ادامه مطلب