......

ادارات کل امور مالیاتی

 

پیرو نامه شماره 63873/230/د مورخ 1402/09/14 معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده

برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال 1401 مشمول مفاد تبصره ماده (100)

قانون مالیات های مستقیم بوده اند; لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات

های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1401 فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام

ننموده اند، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد;

 

 

-1 برای آن دسته از مودیانی که مالیات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه های سازمان

و صرفا براساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمد-های مالیاتی فهرست این دسته از

مودیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مودیان در سال 1401، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال می نماید.

ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند، فهرست مودیان مذکور را بررسی، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مودی را در سال یاد

شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری¬که متعاقبا از

سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمایند.

 

 

-2 برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای

آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن

بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارائه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث

میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل می باشد، ادارات امورمالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (100)

قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بند (1) ماده (30) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون

مالیاتهای مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره

خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی

اصلاحی سیستمی اقدام نمایند.

 

 

-3 برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در

اوراق قطعی مذکور، براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آن ها محاسبه شده است و

مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در

مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (216) قانون مالیات های

مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.

 

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

……………………………………………………………………………

شرکت حسابداری پارس محاسب ارائه دهنده انواع خدمات حسابداری از جمله تحریر دفاتر حسابداری ، ارسال گزارش فصلی ، ارسال لیست بیمه و حقوق ، اظهارنامه عملکرد ، اظهارنامه ارزش افزوده و ….. در البرز ملارد ،شهرقدس،سیمین دشت ، اندیشه ، صفادشت ، صفادشت ،شهریار ،هفت جوی ، رباط کریم،گلگون و غرب استان تهران میباشد.

 

آدرس موسسه حسابداری پارس محاسب :

پارس محاسب: اندیشه، بین فاز 2 و سه راه مارلیک، طبقه فوقانی ساختمان شیرینی نگین، طبقه سوم واحد7

تلفن:02165542678

مدیریت:  09127658179

 

 

………………………………………………………………………………………………..

 

به اشتراک بگذارید:
فیس‌بوک
توییتر
لینکدین
واتساپ

مقاله های بیشتری مطالعه کنید