لطفا صبر کنید...

آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش

شماره: 4839358183هـ

تاریخ: 1400/05/06

تصویب نامه هیات وزیران

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیات وزیران در جلسه 1400/05/03 به پیشنهاد شماره 91731 مورخ 1399/08/16 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش را به شرح زیر تصویب کرد :

آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش

ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1-وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

2– آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی: آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش.

3– مالک آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی: کسی که مالک یک اثر غیر منقول تاریخی- فرهنگی به موجب سند رسمی مالکیت است.

4– متصرف قانونی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی: کسی که به نحوی از انحای قانونی، تصرف و استفاده مالکانه نسبت به عین، منفعت یا سایر حقوق نسبت به یک اثر غیر منقول تاریخی-فرهنگی داشته باشد.

5– بهره بردار آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی: کسی که به نحوی از انحای قانونی، یک اثر غیر منقول تاریخی – فرهنگی را در اختیار داشته باشد و در یکی از کاربری های مورد تایید وزارت به بهره برداری رسانده است .

ماده 2مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار ثبت شده و ارزشمند مذکور در فهرست آثار ملی و تاریخی – فرهنگی از حقوق و امتیازات زیر برخوردار می گردند:

-1محاسبه هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز و جمع آوری و دفع فاضلاب آثار ثبت شده و ارزشمند غیر منقول تاریخی- فرهنگی بر مبنای تعرفه مصارف کاربری های فرهنگی به استناد مواد (1)،(2)، و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها.

-2حق مالکیت معنوی و مادی بر تصویر آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی و حق استفاده تبلیغاتی، فرهنگی و معرفی آنها در قالب چاپ و نشر عکس منحصرا برای مالکان و متصرفان و بهره برداران مذکور.

-3تسهیل و تسریع د ر صدور مجوز و تعیین کاربری آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی متناسب با شأن اثر در چهارچوب کاربری های فرهنگی و گردشگری ظرف یک ماه با تایید وزارت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

-4امکان بهره برداری از کاربری مختلط از قبیل مسکونی، فرهنگی، اقامتی و گردشگری از آثار غیر منقول، تاریخی- فرهنگی، بر اساس شیوه نامه ای که توسط وزارت تهیه و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ابلاغ میگردد.

5- حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا(استارت آپ) و فعال مرتبط با احیا و بهره برداری از آثار غیرمنقول تاریخی- فرهنگی موضوع این آیین نامه در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور.

تبصره-  سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در صورت تایید وزارت پرداخت هزینه تعمیر ، مرمت و احیای آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی توسط اشخاص حقوقی و پیمانکاران فعال در این حوزه را به عنوان امتیاز تعیین صلاحیت و اختصاص و ارتقای رتبه تعیین نماید.

ماده 3-هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیاء، بیمه و معرفی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید وزارت به عنوان هزینه  های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 4 وزارت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

-1آموزش مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی در زمینه حفاظت از آثار و جلوگیری از هرگونه آسیب، حفاری غیر مجاز و پیش بینی ساز و کار اداری در این زمینه و تهیه ضوابط عمومی و اختصاصی برای حفاظت، مرمت، تعمیر و نگهداری آثار ثبت شده و ابلاغ آن به مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران آثار تاریخی.

-2ایجاد بانک اطلاعاتی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی حاوی مشخصات آنها در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هر شهرستان جهت معرفی این آثار و سهولت در سرمایه گذاری یا خرید آنها توسط اشخاص علاقمند.

-3حمابت از تولید و عرضه مصالح سنتی مناسب و ایجاد سهولت در دسترسی مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران آثار غیر منقول  تاریخی- فرهنگی به آنها جهت مرمت و باز آفرینی آنها از جمله از طریق ایچاد سامانه های اطلاعای بر خط.

ماده 5– وزارت به منظور تامین مالی شناسایی، مستندسازی، تهیه پرونده ثبتی آثار تاریخی و طبیعی و میراث فرهنگی ناملموس و حفاظت، مرمت، اجرا،احیا،بهره برداری و معرفی این آثار، تاسیس مجمع خیرین میراث فرهنگی را در سطح ملی و استان ها پیگیری می نماید. وزارت با همکاری وزارت کشور، موظف است شیوه نامه تاسیس و فعالیت این مجمع را تصویب و ابلاغ نماید.

ماده 6- وزارت به منظور شناسایی، مستندسازی، تهیه پرونده ثبتی آثار تاریخی و طبیعی و میراث فرهنگی ناملموس و حفاظت و معرفی این آثار، نسبت به حمایت از تشکل های مردم نهاد حوزه میراث فرهنگی و طبیعی با توجه به ارزیابی گزارش عملکرد سالانه این تشکل ها اقدام می نماید .

ارزیابی، حمایت و کمک به تشکل های مذکور، بر اساس شیوه نامه مصوب وزارت خواهد بود.

ماده 7 اشخاص که اقدام به تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا و معرفی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی می کنند می توانند با تایید وزارت از نمانام (لوگو) دوستدار میراث فرهنگی طراحی شده توسط وزارت در تبلیغات و سربرگ های خود استفاده نمایند.

ماده 8 شیوه نامه های موضوع این آیین نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می شود .

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

 

پارس محاسب ارائه دهنده خدمات حسابداری در شهریار،شهرقدس،ملارد،سیمین دشت،گلگون،رباط کریم و غرب استان تهران

آدرس موسسه حسابداری پارس محاسب: اندیشه، بین فاز 2 و سه راه مارلیک، طبقه فوقانی ساختمان شیرینی نگین، طقه سوم واحد 7 تلفن:02165542678