لطفا صبر کنید...

جرائم مالیات ارزش افزوده طبق ماده 22

ماده 22- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:
1- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
2- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
3- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
4- عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (25%) مالیات متعلق.
5- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق.
6- عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (25%) مالیات متعلق.
دفتر حسابداری پارس محاسب اولین دفتر حسابداری و مالیاتی در شهریار، ملارد، شهر قدس، شهرک های صنعتی صفادشت، گلگون، دهک آماده ارائه انواع خدمات حسابداری و حسابرسی مالیاتی، تهیه گزارسات فصلی، تشکیل پرونده مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، حل و فصل جرائم مالیاتی، گواهی ارزش افزوده، بخشودگی جرائم مالیاتی، تحریر دفاتر، آگهی تغییرات، آگهی تاسیس شرکتها و … می باشد.